۱_ بلوک هبلکس سبک سازان شرق :
مترمکعبی ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان بعلاوه ارزش افزوده
کرایه تریلی از بجنورد تا ساري: ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
کرایه تریلی تا رامسر : ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان
کامیون جفت تا ساري: ۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان
کامیون جفت تا رامسر: ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
کامیون تک تا ساري: ۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان
کامیون تک تا رامسر: ۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان
کرایه خاور تا ساري: ۴۰۰۰۰۰۰ تومان
خاور تا رامسر: ۶۵۰۰۰۰۰ تومان
کرایه نیسان تا ساري: ۲۰۰۰۰۰۰ تومان
کرایه نیسان تا رامسر: ۳۰۰۰۰۰۰ تومان
۲_ چسب هبلکس سفید تیپ یک استاندارد : کیلویی ۷،۰۰۰ تومان
۳_ والپست ناودانی منقطع ورق سیاه ضخامت ۲ میلیمتر ضد زنگ زده :
۷*۱٠*۳٠: ۷۵۰۰۰ تومان
۷*۱۵*۳٠: ۸۵٠٠٠ تومان
۴_ سیم اسکوپ گالوانیزه ضخامت ۳ میلیمتر برای نمای سنگی : هر عدد ۲٠٠٠ تومان
۵_ بست منقطع کرکره : کیلوی۴٠٠/٠٠٠تومان
۶_ بست رادیکال ورق گالوانیزه : هرعدد ۱۵٠٠٠ تومان
۷_ توری فایبر گلاس ۷۵ گرمی مخصوص :
متری۲۵٠٠٠تومان