اجرای سیستم نظارت تصویری کارگاه پروژه رویا رزیدنس، نمک آبرود
هوشمندسازی پروژه مهندس نصیری، مزگاه نوشهر
هوشمندسازی پروژه دکتر حجازی، کلاردشت
هوشمندسازی پروژه مهندس قربانیان، متل قو، سلمانشهر
هوشمندسازی دو واحد ویلا شهرکی، لتینگان نوشهر