درباره بازرگانی عزیزی نماینده بلوک سبک سازان شرق

بلوک هبلکس و گچ پلیمری

بازرگانی عزیزی نماینده انحصاری بلوک هبلکس سبک سازان شرق و همچنین گچ پلیمری پاششی سیمین سمنان
با بیش از دو دهه فعالیت در عرصه ساختمانی در استان مازندران و سطح کشور توانسته است تا امروز بیش از ۴۰۰۰ واحد اداری، تجاری ، مسکونی و همچنین مدارس ، بیمارستان و درمانگاه ها که به خودی خود حجم بالای پروژه ها نشان‌دهنده میزان رضایت بالای کارفرمایان نیز می‌باشد را اجرا نماید.

نماینده بلوک سبک سازان شرق

مهندس عزیزی مدیریت مجموعه،رضایت کارفرما و مدیران پروژه را بعنوان یک اصل فراموش نشدنی در تمامی پروژه ها بکار گرفته است.

بازرگانی عزیزی نماینده بلوک سبک سازان شرق و گچ پلیمری پاششی سیمین سمنان با اجرای پروژه های عظیم در سطح استان و کشور
در آینده ای نزدیک پروژه هایی در کشورهای همسایه را اجرا خواهد کرد.

درباره بازرگانی عزیزی نماینده بلوک سبک سازان شرق

پروژه های بازرگانی عزیزی نماینده بلوک سبک سازان شرق و گچ پلیمری پاششی سیمین سمنان:

1 .مجتمع عظیم 500 واحدي سازه پایدار قرن (نیروي انتظامی )واقع در هولاي شهرستان ساري

2 .مجتمع عظیم 320واحدي نیروي هوایی واقع در باقر تنگه شهرستان بابلسر

3 .مجتمع عظیم 320 واحدي فرهنگیان واقع در شهرستان فریدونکنار( اجراي 5000 متر مربع عرشه فوالدي با مصالح)

4 .مجتمع عظیم 250 واحدي مسکن مهر واقع در شهرك امام شهرستان بهشهر

5 .مجتمع عظیم 152واحدي کارکنان غله استان مازندران واقع در شهرستان فریدونکنار

6 .پروژه عظیم 114 واحدي مجتمع گلها واقع در پشت پارك نوشیروانی شهرستان بابل

7 .برج 27 طبقه عرش واقع در انتهاي بلوار طالقانی شهرستان بابلسر

8 .برج 22 طبقه آرا واقع در پارکینگ صفر شهرستان بابلسر

9 .برج 22 طبقه ماکسیز واقع در دریاي 28 شهرستان محمودآباد

10 .برج 19 طبقه جناب آقاي دکتر موسوي واقع در جنب اداره دارایی شهرستان ساري

11 .برج 18 طبقه مهندس کاویان واقع در جنب جنوبی پل امام رضا شهرستان بابلسر

12 .برج 18 طبقه مهندس نوبخت – ورزي واقع در دور میدان صبا شهرستان سرخرود

13 .برج 15 طبقه جناب آقاي مهندس بابکی واقع در شهرستان فریدونکنار

14 .برج 15 طبقه مهندسان بابل جنب میدان مادر واقع در شهرستان بابل

15 .برج 14 طبقه عرش واقع در پشت بانک ملی مرکزي شهرستان فریدونکنار

16 .مجتمع 13 طبقه مهندس علیزاده واقع در دور میدان صبا شهرستان سرخرود

17 .برج 12 طبقه مهندس مصطفی اکبري واقع در اسحاقی 24 فریدونکنار

18 .برج 12 طبقه مخترع بزرگوار آقاي بهدرزي واقع در روبروي اسحاقی 45 شهرستان فریدونکنار

19 .برج 12 طبقه جناب آقاي مهندس حسنی واقع در اسحاقی 8 شهرستان فریدونکنار

20 .برج 12 طبقه آقاي خبازي واقع در اسحاقی 5 شهرستان فریدونکنار

21 .برج 12 طبقه جناب آقاي مهندس فرج پور ، روبروي دادگستري واقع در شهرستان محمودآباد (درحال ادامه عملیات دیوارچینی )

22 .برج 12 طبقه پزشکان واقع در خیابان 15 خرداد شهرستان ساري

23.برج 12 طبقه جناب آقاي حسن زاده(مبلمان مرکزي) واقع در شهرستان بابل

24 .برج 12 طبقه پادرا 3 جناب آقاي مهندس فلاحی روبروي کوچه ستوده یا اداره بهزیستی واقع در شهرستان تنکابن

25 .برج 11 طبقه مسکونی جناب آقاي مهندس قنبري واقع در کریم آباد ، کوچه یاسمن غربی شهرستان تنکابن

26 .برج 10 طبقه جناب آقاي مهندس بابکی واقع در پاسداران 1 شهرستان فریدونکنار

27 .برج 10 طبقه جناب آقاي مهندس بابالو واقع در شهرستان رامسر(در حال ادامه عملیات)

28 .برج 10 طبقه جناب آقاي ابطحی واقع در شهرستان تنکابن

9 .پروژه عظیم سرپرستی بانک کشاورزي کل استان مازندران واقع در شهرستان ساري

30 .پروژه عظیم دانشگاه آزاد اسلامی رحمان واقع در شهرستان رامسر

31 .عملیات دیوارچینی پروژه عظیم دادسراي کل استان مازندران واقع در شهرستان ساري

32.پاساژ آفتاب واقع در میدان شهرداري شهرستان بابلسر

33 .پاساژ جناب آقاي پاشا واقع در خیابان امام شهرستان بهشهر

34.هتل فلاح واقع در روبروي ساحل 13 شهرستان رامسر

35.هتل آلاله واقع در چاکسر شهرستان سرخرود

36.درمانگاه سیدالشهداي واقع در شهرستان بهشهر

37.انجام بسیاري از عملیات ساختمانی سپاه کربلا( شامل پایگاهها ، نمازخانه ها، بهداري و غیره) واقع در شهرستان بهشهر

38.پروژه شرکت فولادسازان واقع در بندر امیرآباد

39 .حسینیه الزهرا(س) واقع در روستاي لاریم شهرستان جویبار

40 .حسینیه مسجد مهدیه واقع در شهرستان بهشهر

41.مجتمع مسکونی 48 واحدي کارکنان دولت واقع در روستاي میارکلاي شهرستان ساري

42.مجتمع مسکونی 18 واحدي جناب آقاي مهندس شاه نظري واقع در خیابان رازي کوچه شهرزاد مشهدي شهرستان تنکابن

43.مجتمع 12 طبقه میلاد جناب آقاي مهندس اکبري واقع در جنب پل میلاد شهرستان فریدونکنار

44.مجتمع 10 واحدي جناب آقاي مهندس شفیعی واقع در آفتاب 26 شهرستان آمل

45.مجتمع 10 واحدي نیکان واقع در بهشتی 26 شهرستان سلمانشهر

46.مجتمع 9 طبقه ارشیدا 2 جناب آقاي مهندس شاهچراغی (روبروي پمپبنزین) واقع در شهرستان رامسر

47.مجتمع 8 طبقه جناب آقاي مهندس فلاحیان واقع در بهشتی 26 شهرستان سلمانشهر

48.مجتمع 8 طبقه تجاري، اداري جناب آقاي لقمانی واقع در خیابان فرهنگ شهرستان ساري

49 .مجتمع 7 طبقه آقاي دکتر مه پویا واقع در میدان کریم آباد، کوچه محمدي خواه شهرستان تنکابن

50 .مجتمع مسکونی 7 طبقه مهندس شهاب فر واقع در جنب شمالی میدان صبا نبش کوچه 6 متري

51 .مجتمع 7 طبقه مهندس ابطحی واقع در توحید 28 روبروي کوچه مهتاب 8 شهرستان بابل

52 .مجتمع 7 طبقه جناب آقاي دکتر رضایی واقع در خیابان محبوبی شهرستان بابلسر

53.مجتمع 7 طبقه جناب آقاي مهندس همتی واقع در میدان کریم آباد کوچه سلحشور شرقی شهرستان تنکابن

54.مجتمع تجاري مسکونی 7 طبقه چشمه کیله واقع در جنب پل چشمه کیله شهرستان تنکابن

55.مجتمع 6 طبقه جناب آقاي مهندس نامور واقع در میدان علاالدینی ، بصیرت 13 شهرستان قائمشهر

56.مجتمع 6 طبقه جناب آقاي نریمانی واقع در جنب شمالی میدان ماهی فریدونکنار

57.مجتمع 6 طبقه جناب آقاي تحویلداري واقع در جنب اداره کار شهرستان تنکابن

58.مجتمع مسکونی 6 طبقه آرامش جناب آقاي مهندس نصر واقع در دریاگوشه 6 شهرستان سلمانشهر

59 .مجتمع مسکونی 6 طبقه آرامش جناب آقاي مهندس نصر واقع در روبروي اداره کار شهرستان تنکابن

60 .مجتمع 6 طبقه مسکونی ساحلی جناب آقاي مهندس ضرغامی (روبروي اکبر جوجه) واقع در شهرستان نوشهر

61 .مجتمع مسکونی ساحلی 5 طبقه آقاي مهندس زرقامی واقع در روبروي اکبر جوجه کلبادي اول شهرستان نوشهر

62 .مجتمع مسکونی 5 طبقه مهندس خادم واقع در خیابان معلم ، دانش 5 شهرستان ساري

63.مجتمع مسکونی 5 طبقه مهندس جاهد واقع در کوچه انتقال خون شهرستان تنکابن

64.مجتمع 5 طبقه جناب آقاي مهندس منصوري واقع در جنب سینما، کوچه مینا شهرستان چالوس

65.مجتمع مسکونی ساحلی 5 طبقه جناب آقاي مهندس سلمرودي واقع در کوچه چکاوك شهرستان رامسر

66.مجتمع مسکونی 5 طبقه جناب آقاي مهندس رضاپور واقع خیابان رادیو دریا کوچه زنده دل شهرستان چالوس

67.مجتمع 4 طبقه جناب آقاي مهندس حکیمی واقع در فردوسی غربی ، کوچه آبشار تنکابن

68.مجتمع مسکونی 4 طبقه دکتر موسوي واقع در خیابان ساري، کوي کشاورزي، بصیرت 17 شهرستان قائمشهر

69 .مجتمع 4 طبقه جناب آقاي مهندس کدخدایی واقع در غربی 13 شهرستان رامسر

70 .مجتمع مسکونی 4 طبقه جناب آقاي کدخدایی واقع در بلوار راهب ، کوچه دریاي سوم شهرستان رامسر

71 .مجتمع 3 طبقه تجاري مسکونی جناب آقاي مهندس سلیمانی واقع در روبروي کمیته امداد امام خمینی شهرستان عباس آباد

72.مجتمع تجاري جناب آقاي عالیشاه واقع در جنب حسینیه شهمیرزادیهاي شهرستان نکا

73.مجتمع مسکونی آقاي حسینی واقع در نیایش 9 شهرستان فریدونکنار

74.مجتمع مسکونی جناب آقاي مهندس قادري واقع در کوچه داجلري شهرستان تنکابن

75.مجتمع مسکونی “هورشاد” جناب آقاي مهندس لمتر محمدي واقع در شهرستان رامسر

76.مجتمع مسکونی “هورخش” جناب آقاي مهندس لمتر محمدي واقع در شهرستان رامسر

77.مجتمع تجاري فراپوشش آسیا واقع در شهرستان نکا

78.مجتمع مسکونی لیلیوم 3 جناب آقاي مهندس برزگري واقع در شهرستان نوشهر

79 .مجتمع مسکونی جناب آقاي مهندس همتی واقع در شهرستان نوشهر

80 .مجتمع آوا 3 جناب آقاي شعبانپور واقع در خیابان هنر شهرستان بهشهر

81 .مجتمع آوا 11 جناب آقاي شعبانپور واقع در خیابان فرودگاه شهرستان بهشهر

82.مجتمع آیسا جناب آقاي باقر محمدپور واقع در بهارستان شهرستان بهشهر

83.مجتمع آیسا2 جناب آقاي باقر محمدپور جنب میدان قدس واقع در شهرستان بهشهر

84.مجتمع آیسا12 جناب آقاي باقر محمدپور واقع در خیابان شاهد شهرستان بهشهر

85.مجتمع آیسا4 جناب آقاي باقر محمدپور واقع در خیابان گلها شهرستان بهشهر

86.عملیات دیوارچینی و سیمانکاري و نرمه کشی 14 ویلاي کارکنان بانک کشاورزي واقع در شهرستان سرخرود

87.عملیات دیوارچینی ، محوطه و سپتیک صنعتی کارخانه لبنیات ترسکاي واقع در شهرستان بهشهر

88.عملیات دیوارچینی سیتی سنتر (روبروي آرامگاه) واقع در شهرستان ساري

89 .انجام عملیات دیوارچینی، نما و محوطه سالن آکواریوم ، سالن همایش ، رستوران ، سالن ورزشی و 40 واحد ویلاي کانون بازنشستگان
سپاه واقع در روستاي ادهم شهرستان جویبار

90 .عملیات دیوارچینی هتل آلاله واقع در شهرستان سرخرود

91 .فاز دوم مدرسه شهید هاشم پور واقع در چشمه سر قائمشهر

بازرگانی عزیزی نماینده انحصاری بلوک سبک سازان شرق

92 .مدرسه گنج و دانش واقع در روستاي گنج افروز شهرستان بابل

93.مدرسه خیریه پورشریف واقع در روستاي کبوتردان شهرستان امیرکلا

94 .مدرسه شهید هاشم زاده واقع در چشمه سر شهرستان قائمشهر

95 .مدرسه مرحوم حسن پور واقع در روستاي اسب شوره پی شهرستان بابل

96 .مدرسه سه طبقه غیرانتفاعی فاطیما واقع در کوچه نسیم 21 شهرستان محمود آباد

97 .مدرسه پنج طبقه غیر انتفاعی کمال واقع در شهرك بهزاد شهرستان بابل

98 .مدرسه دارالقرآن واقع در خیابان گرگان شهرستان بهشهر

99 .مدرسه دولتی واقع در روستاي قلعه پایان شهرستان بهشهر

100.مدرسه غیر انتفاعی دخترانه کمال واقع در شهرك بهزاد شهرستان بابل

101.فاز جدید مدرسه پانزده خرداد واقع در سادات محله شهرستان بابلسر

102 .نمایشگاه بین المللی ساري واقع در شهرك صنعتی جاده فرح آباد شهرستان ساري

103 .دو واحد ویلاي جناب آقاي مهندس علیپور واقع در شهرستان سلمانشهر

104 .تریبلکس آقاي آشوري واقع در شریف آباد ، کوچه توت باغ شهرستان شیرود

105 .تریبلکس مهندس موسوي واقع در بندپی ، کوچه شهید محسنی شهرستان نوشهر

106 .ویلاي تریبلکس آقاي مهندس شیخ علیپور واقع خیابان سلمان هراتی،روبروي کوچه انصار خرم آباد تنکابن

107 .ویلاي دوبلکس جناب آقاي حمیدرضا علیزاده واقع در کتالم ، خیابان رجائی ،کوچه امینی رامسر

108 .ویلاي جناب آقاي مهندس بخشیان واقع در دریا کنار شمالی

109 .ویلاي تریبلکس جناب آقاي درزي واقع در باقرتنگه ، میرود شهرستان بابلسر

110.ویلاي جناب آقاي دکتر باقري واقع در ماهفروز محله شهرستان ساري

111.ویلاي تریبلکس آقاي موسوي واقع در فرح آباد ، کوچه بهارنارنج شهرستان ساري

112 .ویلاي تریبلکس جناب آقاي مهندس کریمیان واقع در اربه کله شهرستان رامسر

113 .ویلاي جناب آقاي مهندس موسوي واقع در خیابان شهید محسنی شهرستان نوشهر

114 .ویلاي آقاي دکتر مقیم واقع در روستاي مقام شهرستان ساري

115 .ویلاي آقاي اکبریان واقع در پشت میدون بار ، کوي نرگس 3 شهرستان ساري

116 .ویلاي جناب آقاي مهندس باباخانی واقع در جل آخوند محله شهرستان تنکابن

117 .ویلاي جناب آقاي مهندس قلیچ خانی واقع در یاس 7 شهرستان رامسر

118 .ویلاي جناب آقاي مهندس غفاري واقع در شهرستان نوشهر

119.ویلاي جناب آقاي اسدي روستاي سرخ گریوه واقع در شهرستان بهشهر

120 .ویلاي جناب آقاي مهندس مقدم روستاي سرخ گریوه واقع در شهرستان بهشهر

121 .ویلاي جناب آقاي مهندس مقدم واقع در روستاي پاسند شهرستان بهشهر

122 .ویلاي مهندس حبیب ملکپور واقع در روستاي سرخ گریوه شهرستان بهشهر

123.ویلاي جناب آقاي بهزادیان واقع در روستاي پاسند شهرستان بهشهر

124.ویلاي جناب آقاي حسین زاده واقع در روستاي سرخ گریوه شهرستان بهشهر

125 .ویلاي سرکار خانم کرمانی واقع در موسی آباد شهرستان نوشهر

126 .ویلاي جناب آقاي مهندس میراحمدي واقع در یاسمن 20 شهرستان رامسر

127.ویلاي جناب آقاي مهندس مشهدي واقع در روستاي کریکلاي شهرستان سوادکوه

128.ویلاي جناب آقاي دکتر ملکی زاده واقع در خیابان راه و ترابري کوچه مریم شهرستان نوشهر

129 .ویلاي تریبلکس جناب آقاي جنتی واقع در شهرك حافظیه کردان شهرستان کرج

130 .ویلاي آقاي پوربهشتی واقع در روستاي خطیب کلاي شهرستان چمستان

131 .ویلاي آقاي مهندس نجات واقع در روستاي سنگ سر دودانگه شهرستان ساري

132.ویلاي آقاي الیاسی واقع در روستاي تیل برده سر شهرستان تنکابن

133.آپارتمان جناب آقاي مهندس قاسمیان واقع در پشت بیمارستان شفا ، کوچه نوروزي دوم شهرستان ساري

134 .آپارتمان جناب آقاي دکتر حسینی واقع در شهرستان آمل

135 .آپارتمان جناب آقاي بنی آدمی واقع در خیابان فرهنگیان شهرستان بهشهر

136 .آپارتمان جناب آقاي مهندس قلیان واقع در خیابان فرهنگیان شهرستان بهشهر

137 .آپارتمان جناب آقاي مهندس علی مدوئی واقع در خیابان هفده شهریور شهرستان بهشهر

138 .آپارتمان جناب آقاي مهندس نادري واقع در جاده فرح آباد شهرستان ساري

139 .آپارتمان جناب آقاي حاج اکبر زائراومالی واقع در خیابان شالیکوبی شهرستان نکا

140 .آپارتمان جناب آقاي علی ملک روبروي اداره گاز واقع در شهرستان بهشهر

141 .آپارتمان جناب آقاي حاج نعمت ملک جنب اداره گاز واقع در شهرستان بهشهر

142.آپارتمان جناب آقاي عسگري جعفري واقع در خیابان فرودگاه شهرستان بهشهر

143.آپارتمان جناب آقاي مداح واقع در خیابان مهدیه شهرستان بهشهر

144 .آپارتمان جناب آقاي دکتر باقري واقع در جنب پارك ملت شهرستان بهشهر

145 .آپارتمان جناب آقاي سیداحمد حسینی واقع در شهرستان خلیل شهر

146 .آپارتمان جناب آقاي رسولپور واقع در خیابان مطهر شهرستان بهشهر

147 .آپارتمان جناب آقاي مهندس احمد رضایی واقع در خیابان ابوعمار شهرستان بهشهر

148 .آپارتمان مسکونی جناب آقاي محمد پور واقع در خیابان سجاد شهرستان بهشهر

149.آپارتمان جناب آقاي صیدانلو واقع در پشت بیمارستان امیدي شهرستان بهشهر

150 .آپارتمان جناب آقاي باقر خلیلی واقع در خیابان مفتح شهرستان بهشهر

151 .آپارتمان جناب آقاي ملک زاده واقع در خیابان قائم شهرستان بهشهر

152 .آپارتمان جناب آقاي مهدي خلیلی واقع در خیابان مهدیه شهرستان بهشهر

153 .آپارتمان جناب آقاي علی خلیلی واقع در خیابان شاهد شهرستان بهشهر

154 .آپارتمان جناب آقاي مهندس مقدم جنب پارك ملت واقع در شهرستان بهشهر

155.آپارتمان جناب آقاي مهندس کابلی واقع در خیابان فرودگاه شهرستان بهشهر

156 .آپارتمان جناب آقاي رضا محمدپور واقع در شهرستان خلیل شهر

157 .پروژه جناب آقاي رضوي واقع در دریاي 2/58 شهرستان آمل

158 .ساختمان جناب آقاي استاد کاظمی واقع در عدالت 7 شهرستان نوشهر

159 .انبار سوله کارخانه خوراك دام و آبزیان جناب آقاي مهندس کابلی واقع در سمسکنده شهرستان ساري

160 .سالن مرغداري جناب آقاي کامران رضاپور واقع در جاده امیر آباد شهرستان بهشهر

پروژه های ذکر شده نشان از سابقه و فعالیت موفق بازرگانی عزیزی بعنوان بزرگترین نماینده بلوک سبک سازان شرق می باشد.